Code respectvolle omgangsvormen

Op de beschermde pagina 'Vertrouwenscontactpersonen' zijn de huidige Vertrouwenscontactpersonen te vinden. Zij zijn te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Code Respectvolle Omgangsvormen   (augustus 2018) , zoals bedoeld in artikel 12 lid 1 van het Huishoudelijk Reglement

 1. Veiligheid, gezondheid en respectvolle omgangsvormen

Roeivereniging Salland rekent de zorg voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van leden, coaches en anderen verbonden aan de vereniging tot haar taken.
Belangrijk aspecten van welzijn zijn: respectvolle omgangsvormen en het voorkomen van ongewenste omgangsvormen. Dat vraagt primair om een gezamenlijke inspanning van alle leden, waarbij ieder binnen de vereniging zijn eigen verantwoordelijkheid dient te nemen. Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezonde en veilige sportomgeving. Daarbij past een regeling voor het aanstellen van een tweetal vertrouwenscontactpersonen (VCP), een man en een vrouw.

 1. Gedragscode

Onder 'ongewenste omgangsvormen' verstaan wij onder andere seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie en het niet respectvol benaderen van elkaar (in gesprek of over de mail). De vereniging is gehouden dergelijke gedragingen tegen te gaan en zo mogelijk te voorkomen. Voor uitgebreide beschrijvingen van de door de vereniging gevolgde gedragsregels verwijzen wij naar de site van de KNRB  en naar de site van de NOC*NSF .

Alle personen die voor de vereniging met jeugd omgaan wordt verzocht een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in te leveren. Deze is gratis via het bestuur aan te vragen.

 1. Beleidsverklaring bestuur

Het bestuur richt zich op de bevordering van een sfeer binnen de vereniging waarin ongewenste omgangsvormen niet voorkomen. Gebeurtenissen die daarop betrekking hebben zullen snel, grondig en met inachtneming van de privacy van betrokkenen worden onderzocht.
Als eerste stap worden daarbij de persoon of personen waarop deze gebeurtenissen betrekking hebben geïnformeerd. Wanneer het om vermeende strafbare feiten gaat, worden hetzij de betrokkenen gewezen op de mogelijkheid om aangifte bij de politie te doen, hetzij doet het bestuur direct aangifte bij de politie.

 1. Vertrouwenscontactpersonen (VCP)

Na de benoeming van de VCP, zo mogelijk artsen, door het bestuur worden hun namen en contactgegevens bekend gemaakt op het besloten deel van de website van RV Salland en in het verenigingsblad.
De VCP kunnen door elk lid dat met ongewenste omgangsvormen te maken krijgt worden ingeschakeld. Het is aan het betrokken lid wie van beide VCP  hij / zij wil inschakelen. Behalve het betrokken lid kan ook een derde een VCP inschakelen.

De VCP draagt/ dragen zorg voor de opvang van leden die te maken hebben met ongewenste omgangsvormen. Zij houden alleen rekening met de belangen van het betroffen lid en zijn gehouden vertrouwelijkheid te waarborgen. In samenspraak met de melder kan een (eventueel anonieme) melding bij het bestuur plaatsvinden, indien voor verdere afwikkeling van de melding het informeren van anderen (zoals bestuur, justitie) noodzakelijk is, De VCP doet niets zonder dat het lid dit wil. De taken van de VCP zijn:

 • Eerste opvang bij een melding en de melder op zijn gemak stellen.
 • Samen met de klager analyseren wat er aan de hand is en wat er aan te doen is.
 • Vervolgstappen bespreken.
 • Uitleg geven over het evt. indienen van een formele interne klacht bij het bestuur.
 • Nagaan of er een gerechtelijke aanklacht ingediend moet worden.
 • Eventueel adviseren professionele hulpverlening in te schakelen.
 • Eventueel doorverwijzen naar ‘Vertrouwenspersoon Sport’ van de Roeibond (KNRB).  (Informatie daarover staat op: knrb.nl of op www.vertrouwenspuntsport.nl van het NOC*NSF) of justitie.
 • Aandacht voor preventie


De voorzitter van de vereniging treedt namens het bestuur op als de directe contactpersoon van de VCP. Indien de voorzitter betroffene, klager of beklaagde is, treedt een ander (door de VCP te kiezen) bestuurslid in deze rol.

 1. Positie van klager en aangeklaagde, sancties en beroepsmogelijkheid

Vanaf het moment dat iemand een interne klacht bij het bestuur indient wegens ongewenst gedrag is de aangeklaagde bekend. De klager en aangeklaagde moeten, ongeacht de aard en ernst van de klacht, kunnen rekenen op een zorgvuldige en respectvolle benadering door de vereniging. RV Salland hanteert als uitgangspunt dat de klacht snel, grondig en zorgvuldig wordt onderzocht, waarbij hoor en wederhoor worden toegepast. Bij schuldig bevinding besluit het bestuur over passende corrigerende disciplinaire maatregelen, in het zwaarste geval ontzetting. Ook aangifte bij politie / justitie behoort tot de mogelijkheden.

 1. Verantwoording naar bestuur en Algemene ledenvergadering

Het bestuur van de vereniging overlegt eenmaal per jaar met de vertrouwenscontactpersonen over hun algemene ervaringen met de omgangsvormen binnen de vereniging en over eventueel te nemen preventieve maatregelen. Het bestuur informeert de Algemene Ledenvergadering jaarlijks over de stand van zaken, en over eventueel te wijzigen beleid.

 

Enkele informatieve folders over sexuele intimidatie zijn hieronder te downloaden:

Inloggen

Contact en route

Postadres en botenhuis:
Kanaaldijk West 2A
7783 DB Gramsbergen
Tel: 0524-561115

info@salland-roeien.nl

Vertrouwenscontactpersonen

Routebeschrijving

Kopij voor de website

Agenda

06 mrt 2019;
08:00PM - 10:00PM
Kantine Vechtracecie-vergadering
09 mrt 2019;
09:00AM -
Toertocht Backschinken Wanderruderfahrt
19 mrt 2019;
07:30PM - 09:15PM
Kantine Bestuursvergadering
10 apr 2019;
08:00PM - 10:00PM
Algemene Vergadering
11 apr 2019;
09:00AM -
Toertocht Drachten
17 apr 2019;
09:00AM -
Toertocht Hardenberg Verkenning Vecht-parcours
17 apr 2019;
08:00PM - 10:00PM
Kantine Vechtracecie-vergadering
27 apr 2019;
01:30PM - 09:00PM
Besloten feest Wieger
14 mei 2019;
07:30PM - 09:15PM
Kantine Bestuursvergadering
15 mei 2019;
08:00AM -
Toertocht Nieuwkoopse Plassen vanuit Woerden

Partners

e-Boekhouden.nl

Ga naar boven