Item gefilterd op datum: juli 2018

woensdag, 01 augustus 2018 00:00

Code respectvolle omgangsvormen

Op de beschermde pagina 'Vertrouwenscontactpersonen' zijn de huidige Vertrouwenscontactpersonen te vinden. Zij zijn te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Code Respectvolle Omgangsvormen   (augustus 2018) , zoals bedoeld in artikel 12 lid 1 van het Huishoudelijk Reglement

 1. Veiligheid, gezondheid en respectvolle omgangsvormen

Roeivereniging Salland rekent de zorg voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van leden, coaches en anderen verbonden aan de vereniging tot haar taken.
Belangrijk aspecten van welzijn zijn: respectvolle omgangsvormen en het voorkomen van ongewenste omgangsvormen. Dat vraagt primair om een gezamenlijke inspanning van alle leden, waarbij ieder binnen de vereniging zijn eigen verantwoordelijkheid dient te nemen. Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezonde en veilige sportomgeving. Daarbij past een regeling voor het aanstellen van een tweetal vertrouwenscontactpersonen (VCP), een man en een vrouw.

 1. Gedragscode

Onder 'ongewenste omgangsvormen' verstaan wij onder andere seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie en het niet respectvol benaderen van elkaar (in gesprek of over de mail). De vereniging is gehouden dergelijke gedragingen tegen te gaan en zo mogelijk te voorkomen. Voor uitgebreide beschrijvingen van de door de vereniging gevolgde gedragsregels verwijzen wij naar de site van de KNRB  en naar de site van de NOC*NSF .

Alle personen die voor de vereniging met jeugd omgaan wordt verzocht een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in te leveren. Deze is gratis via het bestuur aan te vragen.

 1. Beleidsverklaring bestuur

Het bestuur richt zich op de bevordering van een sfeer binnen de vereniging waarin ongewenste omgangsvormen niet voorkomen. Gebeurtenissen die daarop betrekking hebben zullen snel, grondig en met inachtneming van de privacy van betrokkenen worden onderzocht.
Als eerste stap worden daarbij de persoon of personen waarop deze gebeurtenissen betrekking hebben geïnformeerd. Wanneer het om vermeende strafbare feiten gaat, worden hetzij de betrokkenen gewezen op de mogelijkheid om aangifte bij de politie te doen, hetzij doet het bestuur direct aangifte bij de politie.

 1. Vertrouwenscontactpersonen (VCP)

Na de benoeming van de VCP, zo mogelijk artsen, door het bestuur worden hun namen en contactgegevens bekend gemaakt op het besloten deel van de website van RV Salland en in het verenigingsblad.
De VCP kunnen door elk lid dat met ongewenste omgangsvormen te maken krijgt worden ingeschakeld. Het is aan het betrokken lid wie van beide VCP  hij / zij wil inschakelen. Behalve het betrokken lid kan ook een derde een VCP inschakelen.

De VCP draagt/ dragen zorg voor de opvang van leden die te maken hebben met ongewenste omgangsvormen. Zij houden alleen rekening met de belangen van het betroffen lid en zijn gehouden vertrouwelijkheid te waarborgen. In samenspraak met de melder kan een (eventueel anonieme) melding bij het bestuur plaatsvinden, indien voor verdere afwikkeling van de melding het informeren van anderen (zoals bestuur, justitie) noodzakelijk is, De VCP doet niets zonder dat het lid dit wil. De taken van de VCP zijn:

 • Eerste opvang bij een melding en de melder op zijn gemak stellen.
 • Samen met de klager analyseren wat er aan de hand is en wat er aan te doen is.
 • Vervolgstappen bespreken.
 • Uitleg geven over het evt. indienen van een formele interne klacht bij het bestuur.
 • Nagaan of er een gerechtelijke aanklacht ingediend moet worden.
 • Eventueel adviseren professionele hulpverlening in te schakelen.
 • Eventueel doorverwijzen naar ‘Vertrouwenspersoon Sport’ van de Roeibond (KNRB).  (Informatie daarover staat op: knrb.nl of op www.vertrouwenspuntsport.nl van het NOC*NSF) of justitie.
 • Aandacht voor preventie


De voorzitter van de vereniging treedt namens het bestuur op als de directe contactpersoon van de VCP. Indien de voorzitter betroffene, klager of beklaagde is, treedt een ander (door de VCP te kiezen) bestuurslid in deze rol.

 1. Positie van klager en aangeklaagde, sancties en beroepsmogelijkheid

Vanaf het moment dat iemand een interne klacht bij het bestuur indient wegens ongewenst gedrag is de aangeklaagde bekend. De klager en aangeklaagde moeten, ongeacht de aard en ernst van de klacht, kunnen rekenen op een zorgvuldige en respectvolle benadering door de vereniging. RV Salland hanteert als uitgangspunt dat de klacht snel, grondig en zorgvuldig wordt onderzocht, waarbij hoor en wederhoor worden toegepast. Bij schuldig bevinding besluit het bestuur over passende corrigerende disciplinaire maatregelen, in het zwaarste geval ontzetting. Ook aangifte bij politie / justitie behoort tot de mogelijkheden.

 1. Verantwoording naar bestuur en Algemene ledenvergadering

Het bestuur van de vereniging overlegt eenmaal per jaar met de vertrouwenscontactpersonen over hun algemene ervaringen met de omgangsvormen binnen de vereniging en over eventueel te nemen preventieve maatregelen. Het bestuur informeert de Algemene Ledenvergadering jaarlijks over de stand van zaken, en over eventueel te wijzigen beleid.

 

Enkele informatieve folders over sexuele intimidatie zijn hieronder te downloaden:

Gepubliceerd in Artikelen tbv menu

De zware vrouwendubbelvier met Bente op slag verovert zilver in Poznan.

Uit het wedstrijdverslag: 'De zware vrouwen sloten de finaledag in Poznan af met een zinderend spannende eindstrijd. Nederland kwam direct sterk uit de start, vlak achter het leidende Roemenië. Het kwartet ligt dan nek-aan-nek met Groot-Brittanië. Er volgde een gevecht om het zilver, dat pas in de laatste meters voor de eindstreep is beslecht. Hoewel de Roemenen leidden, lagen de Nederlanders en de Britten slechts drie honderdste seconden uit elkaar gedurende praktisch de gehele race. Pas bij de eindsprint bleek de vier met Bente Paulis op de slagpositie in staat een genadeklap uit te delen en zilver in de wacht te slepen.'

En: 'Bente Paulis doing exceptionally well to add a sprint finish'

Foto Merijn Soeters

Gepubliceerd in Wedstrijden jeugd
dinsdag, 24 juli 2018 11:50

Elfwaterwegentocht

Foto's in fotoboek Salland

Videos's Salland: passage van het Aquaduct bij Wergea en de parade in Leeuwarden.

Samenvatting NOS waarin de boten van Natuurlijk Varen te zien zijn en ook de Sallanders. Vanaf 05:40 begint het verslag over de tocht naar Friesland.

Dirk heeft ook beelden toegevoegd op de website van Natuurlijk Varen.

Via de organisatie van de Elfwegentocht ontvingen we onderstaande links waarin teruggeblikt wordt op de botenparade:

RTV Oost , Stellingwerf Nieuws - Kleine Dorpen , Omrop Fryslan , Friesch Dagblad , Meppeler Courant 

Gepubliceerd in Toertochten
zondag, 22 juli 2018 08:33

Vakantie voor de jeugd!

De trainingen zijn nu voorbij, de laatste was op 14 juli, er is vakantie.
Op 25 augustus krijgen de jeugdleden de pop toegestuurd, dat doet Paul, met het verzoek die in te vullen en mee te nemen of digitaal te versturen naar Paul. Ook het verzoek eventueel met hun ouders te bespreken.
Op 8 september. Beginnen we weer, Op die dag vinden de pop gesprekken plaats
Op 15 september willen we trainen en laten we de groep coaches meekijken om te reflecteren op de pops. Daarna vindt de coachvergadering plaats waar we voor de roeiers een plan maken, de verdeling in groepen maken en de coaches indelen.
Op 22 september wordt een en ander terug gekoppeld naar de roeiers, en de week erna nodigen we de ouders uit voor een ouderavond.
Op 29 september is er dan een normale training.
Op 6 oktober is er de Vechtrace

Gepubliceerd in Jeugdroeien
zondag, 15 juli 2018 10:20

3 x Paulis, 3 x WK

Ilse, Bente én Femke doen deze zomer mee aan de WK roeien die voor de diverse (leeftijds)categorieën gehouden worden. Op chronologische volgorde:
Bente: Dubbelvier WK U23 in Poznan. 25-29 juli
Femke: Dubbelvier WK Junioren in Racice. 8 -12 augustus
Ilse: Dubbeltwee WK in Plovdiv. 9-16 september

Gepubliceerd in Wedstrijden jeugd
zaterdag, 14 juli 2018 11:45

Kampeernapret

Zomervakantietijd: wie herinnert nog zich het gedoe met tentstokken, grondzeil, binnentent, buitentent en haringen? Dat heeft in menig gezin voor een 'spannend' begin van de kampeervakantie gezorgd. Zo niet bij de deelnemers aan het jeugdkampeerweekend (tenzij we niet alle foto's gekregen hebben...). Niet alleen de foto's van het opzetten van de tent zijn toegevoegd aan het fotoboek. Daar staat ook een reportage van diverse behendigheidsspellen (zoals bungeeroeien), heel veel (roei)plezier en een tocht naar de Vecht met jong en oud. Foto's.

Gepubliceerd in Jeugdroeien algemeen

Het mag inmiddels een traditie heten dat de Prinses Irene School uit Gramsbergen een middag aan Salland besteedt. En daar zit ook nog groei in: dit jaar kwamen groepen 7 en 8 met 20 leerlingen op twee vrijdagmiddagen gedurende een uur. Dat vroeg inzet van een heel aantal begeleiders, maar die waren er ook. Veel enthousiasme bij de leerlingen, eerst aangespoord tot een snelle tijd op de ergometers, daarna tegenover elkaar op het vlot in de oefenbak. Alhoewel die bedoeld is om de slag goed te ervaren in het water, is het elkaar proberen nat te spatten een aardige afwisseling. En nog een hele kunst, met die gaten in de bladen. Tenslotte de climax - het roeien in de boot. Met beide middagen drie C4-en te water lukte het om alle 20 leerlingen op een van de middagen de bootervaring te laten proeven. Een stoomcursus in tweemaal een uur voor een grote groep jeugdleden - het was leuk om te zien en te doen, het ontmoette veel enthousiasme zowel bij de leerlingen maar ook bij de begeleiders, en wie weet zien we nog leerlingen daarvan terug. 

Meer foto's.

Gepubliceerd in Jeugdroeien algemeen

Vaar mee met de Canal Pride 2018
Be who you are, love who you want! “We love and celebrate rowing”

en dat vieren we zaterdag 4 augustus in en op het water met de onze deelname aan de Canal Parade.

Deelnemers grijpen de Canal Parade aan om aandacht te vragen voor LHBTI-rechten in de (sport)wereld. De Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB) doet dit door te laten zien dat de roeisport een toegankelijke sport is en voor iedereen openstaat. De roeisport draagt bij aan een gezonde leefstijl en verbindt mensen ongeacht huidskleur, religie of seksuele voorkeur. Binnen de roeibond kennen we geen speciale LHBTI roeiverenigingen. We zijn een inclusieve sport waar iedereen welkom is.

Gepubliceerd in Publiciteit
Pagina 1 van 2
Ga naar boven